Polityka prywatności sklepu oraz stron powiązanych z marką PUPPI

Szanujemy Twoje dane osobowe!

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów znajdujących się pod naszymi adresami, a w szczególności adresami umieszczonymi w domenie puppidiapers.com, pieluchoguru.pl oraz związanymi z marketingiem marki PUPPI, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę:

Nigdy nie udostępniamy osobom trzecim danych użytkowników naszych serwisów!

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), („RODO”) w odniesieniu do przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Puppi Sp. z o. o. z siedzibą w Sulejówku przy ul. 11-go Listopada 56.

2. Pozyskiwanie danych osobowych

2.1. Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z realizacją zamówienia lub zapisem do Newslettera podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia złożonego w naszym serwisie lub zapis do Newslettera, co może stanowić warunek otrzymania dostępu do bezpłatnych treści edukacyjnych oferowanych przez Puppi Sp. z o. o.

2.2. Przetwarzane dane mogą zostać przekazane Administratorowi także w związku z rezerwacjami towarów, składanymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z personelem Sklepu.

2.3. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Puppi Sp. z o. o. materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newslettera).

2.4. Dane Użytkownika mogą również zostać przekazane Administratorowi przez podmioty trzecie, na prośbę Użytkownika. Dotyczy to sytuacji, w której Użytkownik chce się zarejestrować w Sklepie lub zapisać się do Newslettera z wykorzystaniem funkcjonalności mediów społecznościowych i naszych Kontrahentów, np. Facebook, Google +, PayPal. W przypadku korzystania z możliwości zalogowania się z wykorzystaniem funkcjonalności któregokolwiek z powyższych Kontrahentów, Użytkownik najpierw zostaje przez niego poproszony o potwierdzenie, że może on przekazać dane w zakresie niezbędnym do rejestracji w sklepie internetowym lub zapisu do Newslettera. Dla dokończenia procesu rejestracji konieczne może być uzupełnienie profilu Użytkownika o dodatkowe dane osobowe.

2.5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania (tzw. prawo do "bycia zapomnianym"). Wszystkie te prawa mogą być realizowane elektronicznie z poziomu Konta Klienta (Użytkownika) w naszym sklepie lub mailowo.

2.6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane Użytkownika przetwarzane są w szczególności na potrzeby realizacji złożonego przez niego zamówienia oraz zapewnienia funkcjonalności Sklepu, np. poprzez możliwość zarejestrowania się w Sklepie i utrzymania Konta Klienta, a także na potrzeby kontaktu w celu odpowiedzi na pytania Kupującego, reklamacje czy zwroty towarów oraz do celów podatkowych i rachunkowych.

3.2. Dane osobowe Kupuującego/Użytkownika mogą być przekazywane przekazane do ING Banku Śląskiego S.A. ("Bank") w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.3. Dane osobowie Kupującego/Użytkownika  mogą być również przetwarzane w związku z obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.4. W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.5. Przekazania danych osobowych Kupującego do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.6. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane firmie kurierskiej lub operatorowi pocztowemu, na potrzeby dostarczenia Zamówienia.

3.7. Podawana przy rejestracji dobrowolnie data urodzenia wykorzystywana jest przede wszytkim do celów statystycznych.

3.8. Pozyskane za pośrednictwem odrębnej zgody dane do celów marketingowych wykorzystywane są przede wszystkim do wysyłania Newslettera z informacjami o nowościach w Sklepie, promocjach, przyznanych rabatach oraz innych informacji związanych z działalnością Sklepu.

3.9. Inne cele.

 • Rozliczanie świadczonych usług (np. prośba o przekazanie opinii),
 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną,
 • Prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych naszych sklepów, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • Organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • Windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

4. Zakres przetwarzanych danych.

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy (jeżeli dotyczy),
 • adres do rozliczeń,
 • adresy dostawy,
 • numer NIP (jeżeli dotyczy),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • historia transakcji,
 • nazwa banku i numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności,
 • podpis,
 • informacje o sposobie korzystania przez Kupującego ze Sklepu (w przypadku wyrażenia zgody na pliki Cookies),
 • numer IP,
 • historia komunikacji Kupującego ze Sklepem,
 • dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł,
 • informacje o źródłach pozyskania danych,
 • reklamacje,
 • opinie Kupującego,
 • dodatkowe informacje o Kliencie, które mógł zawrzeć w korespondencji e-mail ub które mógł podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym Personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie są rejestrowane),
 • udzielone przez Kupującego zgody.

5. Czas przetwarzania danych

5.1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

5.2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

5.3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

5.4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupujących przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Kupujących zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Kupujących przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. 

Pliki cookies

Nasz Sklep, Blog oraz strony z ofertami, posługują się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Kupującego, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Kupującego przechowują informacje na temat:

 • sesji Użytkownika,
 • ostatnio oglądanych produktów,
 • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Kupujący czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Kupujący udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Kupującym jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Kupującemu, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres bądź telefonicznie pod numerem .

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

„Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies” - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez Puppi Sp. z o. o. akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z systemu rejestracji użytkownika, utrzymania zawartości koszyka i działania systemu sprzedaży w sklepie internetowym.

Wyłączenie obsługi tych "cookie" może uniemożliwić korzystanie ze sklepu i innych serwisów internetowych.

Rejestracja

Założenie nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło